เขียนรายการบัญชีทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์นี้ บัญชีอาจใช้สำหรับส่งอีเมล โซเชียลมีเดีย ส่งข้อความ หาคู่ หรือทำธุรกรรมทางธนาคาร และอาจเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนในลำดับรอง

คุณควรยกเลิกการให้อนุญาตอุปกรณ์เครื่องนี้ในการเข้าถึงบัญชีใดๆ ของคุณ (เช่นบัญชีอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือเว็บต่างๆ) โดยคุณสามารถทำได้ด้วยวิธีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและลบอุปกรณ์นี้ออกจากรายการอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต

เมื่อคุณลบการเชื่อมต่อบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว มาทำการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านที่อาจอยู่ในอุปกรณ์นั้นกัน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ทรัพยากร