หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายไป ถูกเอาไปโดยบุคคลที่สาม หรือถูกส่งไปให้ผู้อื่นระหว่างการข้ามชายแดน แต่คุณได้รับมันกลับคืนมาแล้ว ให้ระมัดระวังเนื่องจากคุณไม่รู้ว่าใครได้เข้าถึงมันบ้าง คุณอาจควรปฏิบัติเหมือนว่าอุปกรณ์นี้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือถูกรุกล้ำแล้ว โดยขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณกำลังเผชิญ

ถามตัวคุณเองด้วยคำถามต่อไปนี้และประเมินความเสี่ยงว่าอุปกรณ์ของคุณถูกรุกล้ำหรือไม่:

  • อุปกรณ์นี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณเป็นเวลานานเท่าใด?
  • ผู้ใดน่าจะสามารถเข้าถึงมันได้?
  • เหตุใดบุคคลนั้นจะต้องการเข้าถึงอุปกรณ์นี้?
  • ปรากฎสัญญาณว่าอุปกรณ์นี้ถูกดัดแปลงใดๆหรือไม่? หากคุณไม่เชื่อถืออุปกรณ์ของคุณอีกต่อไป โปรดพิจารณาล้างข้อมูลหรือติดตั้งโปรแกรมในอุปกรณ์นี้ใหม่ หรือจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาใช้งาน

คุณต้องการความช่วยเหลือในการหาอุปกรณ์มาใช้แทนที่หรือไม่?

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ทรัพยากร