โปรดไตร่ตรองดูว่าคุณได้ใช้อุปกรณ์นี้ทำอะไรไปบ้าง - มีข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลติดต่อ สถานที่ หรือข้อความต่างๆ อยู่ในอุปกรณ์นี้หรือไม่? หากข้อมูลนี้หลุดออกไป มันสามารถก่อปัญหาสำหรับคุณหรือบุคคลอื่นหรือไม่?

ในบางกรณี มันอาจเป็นประโยชน์ที่จะลบข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ที่ถูกควบคุมตัวจากทางไกล เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้อย่างมิชอบหรือใช้เพื่อสร้างปัญหาให้กับผู้ถูกควบคุมตัวหรือนักกิจกรรมเคลื่อนไหวคนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน วิธีการนี้อาจสร้างปัญหาให้กับผู้ถูกควบคุมตัว (โดยเฉพาะหากอยู่ในสถานการณ์ที่อาจถูกซ้อมทรมานหรือปฏิบัติอย่างมิชอบ) โดยเฉพาะหากผู้ถูกควบคุมตัวนั้นถูกบังคับให้ส่งมอบการเข้าถึงอุปกรณ์ให้ เจ้าหน้าที่จะรู้สึกเคลือบแคลงใจยิ่งขึ้นเมื่อเห็นว่ามีข้อมูลหายไปอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ โปรดอ่านบท "คนรู้จักของฉันถูกจับ ".

ควรที่จะทราบไว้ว่า ในบางประเทศ การลบข้อมูลผ่านทางไกลอาจเผชิญกับข้อท้าทายเชิงกฎหมาย เนื่องจากมันสามารถถูกตีความว่าเป็นการทำลายหลักฐานได้

หากคุณมีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบทางตรงและทางกฎหมายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเดินหน้าในการพยายามลบข้อมูลในอุปกรณ์จากทางไกล โดยการดำเนินการตามวิธีการสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

ไม่ว่าคุณจะสามารถลบข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณจากทางไกลได้หรือไม่ คุณควรแจ้งให้ผู้ที่ติดต่อกับคุณทราบ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ทรัพยากร