นอกจากบัญชีของคุณเอง อุปกรณ์ของคุณอาจมีข้อมูลของบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน ข้อมูลนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลของผู้ติดต่อกับคุณ การสื่อสารต่างๆกับผู้อื่น กลุ่มส่งข้อความต่างๆ

เมื่อพิจารณาการแจ้งเตือนเครือข่ายและชุมชนของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณที่หายไป โปรดใช้ หลักการลดอันตราย เพื่อรับรองว่าคุณจะไม่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นจากการติดต่อพวกเขา

แจ้งเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายไป โดยอาจแจ้งเป็นการส่วนตัวกับบุคคลสำคัญที่ติดต่อกับคุณและมีความเสี่ยงสูง หรือเผยแพร่รายการบัญชีที่อาจถูกรุกล้ำให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ หากคุณรู้สึกว่ามันเป็นการเหมาะสมที่จะดำเนินการเช่นนั้น

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ทรัพยากร