โปรดทบทวนว่ามีรหัสผ่านใดที่ได้รับการบันทึกไว้ในอุปกรณ์นี้โดยตรงบ้าง หรือว่ามีบราวเซอร์ใดที่เก็บข้อมูลรหัสผ่านที่บันทึกไว้บ้าง

โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ทางอุปกรณ์นี้ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน ขอให้พิจารณาหันมาใช้อย่างจริงจังเพื่อสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและจัดการมันให้ได้ดียิ่งขึ้น หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีต่างๆในอุปกรณ์ของคุณ ทบทวนว่าคุณได้ใช้รหัสผ่านเหล่านี้กับบัญชีอื่นๆด้วยหรือไม่ หากว่าใช่ โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ทรัพยากร