ฉันทำอุปกรณ์ของฉันหาย

อุปกรณ์ของคุณหายไปหรือเปล่า? มันถูกบุคคลที่สามขโมยหรือยึดไปหรือไม่? ในสถานการณ์เหล่านี้ การดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงที่บุคคลอื่นจะสามารถเข้าถึงบัญชี ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวของคุณ นับเป็นสิ่งสำคัญ

ส่วนนี้ของคู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัลจะพาคุณไปเรียนรู้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงวิธีการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียอุปกรณ์ได้