คำที่ไม่สื่อความหมาย / การดูแลตัวเอง

รู้สึกอึดอัดและท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกอยู่หรือเปล่า?"

การคุกคาม คำข่มขู่ หรือการจู่โจมรูปแบบอื่นๆทางออนไลน์สามารถก่อ ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกขึ้นและนำไปสู่สภาวะทางอารมณ์ที่อ่อนไหวอย่างมากได้ คุณอาจรู้สึกผิด อับอาย กังวล โกรธ สับสน หมดหนทาง หรือแม้กระทั่งเกรงกลัวเกี่ยวกับสวัสดิภาพทางกายและใจของคุณ

มันไม่มีความรู้สึกที่ “ถูกต้อง” เพราะสภาวะความเปราะบางและความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนก็ล้วนแตกต่างกันออกไป ความรู้สึกใดๆก็ตามล้วนเป็นที่เข้าใจได้ และคุณไม่ควรกังวลว่าคุณกำลังมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องหรือไม่

สิ่งที่แรกที่คุณควรจดจำคือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่ความผิดของคุณและคุณไม่ควรโทษตัวเอง แต่ให้คุณอาจลองติดต่อคนที่คุณเชื่อใจและสามารถให้การสนับสนุนคุณในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วนนี้ได้

สำหรับการบรรเทาเหตุการณ์จู่โจมทางออนไลน์ คุณจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้น แต่คุณไม่ต้องดำเนินการดังกล่าวเอง หากคุณมีบุคคลที่เชื่อใจ คุณสามารถขอให้บุคคลนั้นช่วยเหลือได้ โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการในเว็บไซต์นี้ หรือให้เขาเข้าถึงอุปกรณ์หรือบัญชีของคุณเพื่อเข้าไปรวบรวมข้อมูลให้คุณ