คำที่ไม่สื่อความหมาย / หาช่องทางการสนับสนุน

นี่คือรายชื่อขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ คลิ๊กที่แต่ละองค์กรเพื่อศึกษาข้อมูลฉบับเต็มเกี่ยวกับบริการของเขาและวิธีการติดต่อComputer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL)

เวบไซต์: https://circl.lu

Computer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL) เป็นทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินในชุมชน (Community Emergency Response Team หรือ CERT) สำหรับภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐในประเทศลักเซมเบิร์ก

CIRCL สรรหาผู้ติดต่อประสานงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจให้กับผู้ใช้ บริษัท และองค์กรใดๆที่ตั้งอยู่ที่ลักเซมเบิร์ก โดยจะช่วยจัดการรับมือกับเหตุจู่โจมและเหตุการณ์ต่างๆ ทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ ทำหน้าที่เสมือนคณะนักดับเพลิงที่สามารถช่วยตอบสนองอย่าฉับพลันและมีประสิทธิภาพทันทีที่มีการสงสัยหรือตรวจพบภัยคุกคามหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

CIRCL มีเป้าหมายในการเก็บรวบรวม รายงาน และตอบสนองต่อภัยทางไซเบอร์ด้วยวิธีการที่เป็นระบบและรวดเร็วฉับพลัน

Expand Info

Digital Defenders Partnership

เวบไซต์: https://www.digitaldefenders.org

Digital Defenders Partnership (DDP) ทำงานด้านการช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ภายใต้ภัยอันตรายทางดิจิทัล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายตอบสนองเร่งด่วนในพื้นที่ DDP ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับบุคคลและองค์กร อันรวมไปถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว นักกิจกรรมเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม และนักเขียนบล็อก

DDP มีเงินทุน 5 ประเภทสำหรับการทำงานเพื่อแก้สถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในระยะยาวให้กับองค์กร นอกจากนี้ องค์กรนี้ยังจัดทำโครงการให้ทุนสำหรับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ทางดิจิทัล (Digital Integrity Fellowship) ซึ่งเป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัลสำหรับองค์กรผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ และโครงการเครือข่ายด้านการตอบสนองเร่งด่วน


Greenhost

เวบไซต์: https://greenhost.net

Greenhost ให้บริการด้านไอทีด้วยแนวทางอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน บริการของพวกเขาประกอบไปด้วย เว็บโฮสติ้ง บริการคลาวด์ และบริการที่ไม่เหมือนใครด้านความปลอดภัยของข้อมูล Greenhost มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโอเพนซอร์ส และมีส่วนร่วมในโครงการจำนวนมากเกี่ยวกับเทคโนโลยี สื่อ วัฒนธรรม การศึกษา ความยั่งยืน และเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ต

Expand Info

Qurium Media Foundation

เวบไซต์: https://www.qurium.org

Qurium Media Foundation เป็นผู้ให้บริการตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยสำหรับสื่ออิสระ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน นักข่าวเชิงสืบสวน และนักกิจกรรมเคลื่อนไหว Qurium ให้พอร์ตโฟลิโอที่ประกอบไปด้วยวิธีการตอบโจทย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เฉพาะตัว และปลอดภัย พร้อมความช่วยเหลือส่วนบุคคลแก่องค์กรและบุคคลที่ตกอยุ่ในความเสี่ยง ซึ่งหมายรวมถึง:

  • การโฮสต์อย่างปลอดภัย พร้อมการบรรเทาการจู่โจมด้วยวิธีการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (Ddos) สำหรับเว็บไซต์ที่ตกอยู่ในความเสี่ยง
  • การตอบสนองเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือองค์กรและบุคคลที่เผชิญภัยคุกคามซึ่งหน้า
  • การตรวจสอบความปลอดภัยของบริการเว็บและแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือ
  • การหลบหลีกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในอินเทอร์เน็ต
  • การใช้นิติวิทยาสำหรับตรวจสอบการจู่โจมทางดิจิทัล แอปพลิเคชันปลอม มัลแวร์แบบพุ่งเป้า และข้อมูลหลอกลวง

Expand Info


TibCERT - Tibetan Computer Emergency Readiness Team

เวบไซต์: https://tibcert.org/

Tibetan Computer Emergency Readiness Team (TibCERT) มุ่งมั่นในการสร้างโครงสร้างอย่างเป็นทางการที่มีรากฐานจากการรวมตัวเพื่อทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการลดและบรรเทาภัยคุกคามในโลกออนไลน์สำหรับชุมชนในทิเบต รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชาวทิเบตในการทำวิจัยเชิงเทคนิคเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อกลุ่มผู้พลัดถิ่น และการสอดส่องกับการปิดกั้นข้อมูลภายในทิเบต ทั้งนี้ องค์กรมีเป้าหมายในการรับรองการเสริมสร้างเสรีภาพและความปลอดภัยทางออนไลน์ให้มากขึ้นสำหรับสังคมทิเบตโดยรวม

ภารกิจของ TibCERT ประกอบไปด้วย:

  • การสร้างและดูแลรักษาพื้นที่สำหรับการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นและความต้องการด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลในชุมชนทิเบตในระยะยาว
  • การสานสัมพันธ์เครือข่ายและพัฒนากระบวนการสำหรับความร่วมมือระหว่างชาวทิเบตกับนักวิจัยด้านมัลแวร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก โดยมุ่งหมายให้สามารถแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน
  • การเพิ่มพูนแหล่งทรัพยากรให้ชาวทิเบตสามารถเข้าถึงได้และใช้ในการปกป้องตนเองและบรรเทาการจู่โจมทางออนไลน์ โดยใช้วิธีเผยแพร่ข้อมูลและข้อแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อชุมชนอย่างเป็นประจำ
  • การช่วยเหลือชาวทิเบตในทิเบตให้หลบหลีกการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและการสอดส่อง โดยให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดเป็นประจำ

Expand Info