DFAK / Gjeni mbështetje

Këtu është lista e organizatave që ofrojnë lloje të ndryshme mbështetjesh. Klikoni në secilën organizatë për të zgjeruar informacionin e plotë në lidhje me shërbimet e tyre dhe si t'i kontaktoni ato.
Digital Defenders Partnership

Ueb-faqja: https://www.digitaldefenders.org

Digital Defenders Partnership (DDP) ofron mbështetje për mbrojtësit e të drejtave të njeriut nën kërcënimin digjital dhe punon për të forcuar rrjetet lokale të reagimit të shpejtë. DDP koordinon mbështetjen emergjente për individë dhe organizata siç janë mbrojtësit e të drejtave të njeriut, gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile dhe blogerët.

DDP ka pesë lloje të ndryshme financimi që adresojnë situata urgjente emergjente, si dhe grante afatgjata të fokusuara në ngritjen e kapaciteteve brenda një organizate. Për më tepër, ata koordinojnë Bursën për Integritetin Digjital ku organizatat marrin trajnime të personalizuara për sigurinë dhe privatësinë digjitale, dhe programin Rrjeti i Reagimit të Shpejtë.


Greenhost

Ueb-faqja: https://greenhost.net

Greenhost ofron shërbime të TI-së me një qasje etike dhe të qëndrueshme. Ofertat e tyre të shërbimeve përfshijnë hostimin në ueb, shërbimet në re (cloud) dhe ofertat e fuqishme në sigurinë e informacionit. Greenhost është i përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin e kodit të hapur dhe merr pjesë në projekte të ndryshme në fushat e teknologjisë, gazetarisë, kulturës, arsimit, qëndrueshmërisë dhe lirisë së internetit.

Shpalos informacionin

Qendra e Reagimit ndaj Incidenteve kompjuterike në Luksemburg (Computer Incident Response Center Luxembourg - CIRCL)

Ueb-faqja: https://circl.lu

CIRCL është CERT-i për sektorin privat, komunat dhe subjektet joqeveritare në Luksemburg.

CIRCL ofron një pikë kontakti të besueshme për çdo përdorues, kompani dhe organizatë me seli në Luksemburg, për trajtimin e sulmeve dhe incidenteve. Ekipi i tij i ekspertëve vepron si një ekip zjarrfikës, me aftësinë për të reaguar menjëherë dhe me efikasitet sa herë ka dyshime, zbulohen ose ndodhin kërcënime.

Qëllimi i CIRCL është të mbledhë, shqyrtojë, raportojë dhe të përgjigjet ndaj kërcënimeve kibernetike në mënyrë sistematike dhe të shpejtë.

Shpalos informacionin

Qurium Media Foundation

Ueb-faqja: https://www.qurium.org

Qurium Media Foundation është një ofrues i zgjidhjeve të sigurisë për mediat e pavarura, organizatat e të drejtave të njeriut, gazetarët hetues dhe aktivistët. Qurium ofron një portofol zgjidhjesh profesionale, të personalizuara dhe të sigurta me mbështetje personale për organizatat dhe individët në rrezik, e cila përfshin:

  • Hostim të sigurt me zbutjen DDoS të faqeve të internetit në rrezik
  • Mbështetje për reagim të shpejtë për organizatat dhe individët nën kërcënim të menjëhershëm
  • Kontrolle të sigurisë së shërbimeve të internetit dhe aplikacioneve celulare
  • Anashkalimi i faqeve të bllokuara të internetit
  • Hetime eksperte të sulmeve digjitale, aplikacioneve mashtruese, "malware" të synuar dhe dezinformimit

Shpalos informacionin


TibCERT - Tibetan Computer Emergency Readiness Team

Ueb-faqja: https://tibcert.org/

Ekipi Tibetian i Gatishmërisë për Emergjencat Kompjuterike (TibCERT) synon të krijojë një strukturë formale, të bazuar në koalicion për reduktimin dhe zbutjen e kërcënimeve në internet në komunitetin tibetian, si dhe të zgjerojë kapacitetin hulumtues teknik të tibetianëve për kërcënimet në diasporë dhe mbikëqyrjen dhe censurën brenda Tibetit, duke siguruar në fund liri dhe siguri më të madhe në internet për shoqërinë tibetiane në tërësi.

Misioni i TibCERT përfshin:

  • Krijimin dhe mbajtjen e një platforme për bashkëpunim afatgjatë midis palëve të interesuara në komunitetin tibetian për çështjet dhe nevojat e sigurisë dixhitale,
  • Thellimin e lidhjeve dhe zhvillimin e një procesi formal për bashkëpunim midis tibetianëve dhe studiuesve globalë të "malware" dhe sigurisë kibernetike për të siguruar ndarje reciproke të dobishme,
  • Rritjen e burimeve në dispozicion të tibetianëve për t'u mbrojtur kundër dhe për të zbutur sulmet në internet duke publikuar rregullisht informacione dhe rekomandime mbi kërcënimet me të cilat përballet komuniteti,
  • Ndihmën për tibetianët në Tibet të anashkalojnë censurën dhe mbikëqyrjen duke ofruar informacione dhe analiza të rregullta, të detajuara, si dhe zgjidhje të mundshme.

Shpalos informacionin