คำที่ไม่สื่อความหมาย / เกี่ยวกับคู่มือ

คู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัล (Digital First Aid Kit) เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง RaReNet (Rapid Response Network) กับ CiviCERT.

Rapid Response Network เป็นเครือข่ายระดับนานาชาติสำหรับผู้ทำงานด้านการตอบสนองเร่งด่วนและผู้สนับสนุนความปลอดภัยทางดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย Access Now, Amnesty Tech, Center for Digital Resilience, CIRCL, EFF, Freedom House, Front Line Defenders, Global Voices, Greenhost, Hivos & the Digital Defenders Partnership, Internews, La Labomedia, Open Technology Fund, Virtualroad และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยหลายคนที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางดิจิทัลและการตอบสนองเร่งด่วน

องค์กรและบุคคลเหล่านี้บางส่วนเป็นสมาชิกของ CiviCERT อันเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลและผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มและองค์กรด้านความยุติธรรมในสังคมและการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางดิจิทัลเป็นหลัก CiviCERT เป็นการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อกระจายการทำงานของคณะทำงานด้านการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ (Computer Emergency Response Team หรือ CERT) สำหรับชุมชนผู้ทำงานด้านการตอบสนองเร่งด่วน CiviCERT ได้รับการรับรองจาก Trusted Introducer ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะทำงานด้านการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคยุโรป

นอกจากนี้ คู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัลเป็นโครงการโอเพนซอร์สที่เปิดรับการสนับสนุนจากภายนอก โครงการโอเพนซอร์สที่เปิดรับการสนับสนุนจากภายนอก

หากคุณต้องการใช้คู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัลในบริบทที่การเชื่อมต่อสัญญาณถูกจำกัด หรือการหาสัญญาณมีความยากลำบาก คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือใน รูปแบบออฟไลน์ ได้ หากมีข้อติชม คำแนะนำ หรือคำถามเกี่ยวกับคู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัล คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ dfak@digitaldefenders.org GPG - Fingerprint: 1759 8496 25C1 56EC 1EB4 1F06 6CC1 888F 5D75 706B