خوش‌آمدید به
بسته کمک‌های اولیه دیجیتال!
یک بسته که طراحی شده است تا شما را به درست‌ترین تیم گروه پاسخ‌گویی حوادث رایانه‌ای جامعه مدنی برساند
بسته کمک‌های اولیه دیجیتال منبعی رایگان برای کمک به پاسخ‌دهنده‌های سریع، مدرسان امنیت دیجیتال و فعالان فن‌آوری است تا از خود و جوامعی که از آنها حمایت می‌کنند، در برابر رایج‌ترین انواع خطرهای دیجیتال محافظت بهتری داشته باشند. همچنین می‌تواند توسط فعالان، مدافعان حقوق بشر، وبلاگ‌نویسان، روزنامه‌نگاران یا فعالان رسانه‌ای که می‌خواهند درباره نحوه محافظت از خود و حمایت از دیگران بیشتر بدانند، مورد استفاده قرار گیرد. اگر شما یا شخصی که به او کمک می‌کنید با یک وضعیت اورژانسی دیجیتال روبرو هستید، بسته کمک‌های اولیه دیجیتال شما را در تشخیص مشکلاتی که با آن مواجه هستید راهنمایی می‌کند و در صورت نیاز شما را برای کمک بیشتر به ارائه دهندگان پشتیبانی ارجاع می‌دهد.
با چه مشکلاتی رو به رو هستید؟

مشکلی که با آن روبرو هستید و بسته کمک‌های اولیه دیجیتال را ان شما را از طریق مجموعه‌ای از سوالات راهنمایی می‌کند تا مشکلات شما را بهتر تشخیص د و موضوع و منابعی برای کمک به شما پیدا کنید. برای مشکلاتی که شما نمی‌توانید تخاب کنید تابه تنهایی با آنها مقابله کنید، DFAK دارای یک فهرستی از سازمان‌های است که می‌توانید با آنها مشورت کنید

چه چیز دیگری نیاز دارید تا بدانید؟

بسته کمک‌های اولیه دیجیتال به عنوان راه حل نهایی برای همه شرایط اضطراری دیجیتال نیست. شما اگر در مورد نحوه رسیدگی به مشکلات که با آن روبرو هستید تردید دارید، لطفاًلیست سازمان‌های حمایتی که می‌توانید با آنها مشورت کنیدرا بررسی کنید.

احساس غرق شدن زیر بار و فشاری را دارید؟

آزار و اذیت آنلاین، تهدیدها و انواع دیگر حملات دیجیتالی می‌تواند بار بزرگی بر احساسات و آسایش شما ایجاد کند.نکات مراقبت از خودما را بخوانید تا منابع و سازمان‌های بیشتری را برای حمایت و کاهش بیابید.

چه کسی پشت بسته کمک‌های اولیه دیجیتالی ا

این منبع حاصل تلاش مشترکی ازشبکه واکنش سریعوتیم گروه پاسخ‌گویی حوادث رایانه‌ای جامعه مدنی. صفحهدرباره مابرای اطلاعات بیشتر مشاهده کنید بسته کمک‌های اولیه دیجیتال یک پروژه منبع باز است و ما ازمشارکت شمااستقبال می‌کنیم.