ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေးဦးသူနာပြုလမ်းညွှန်မှ


ကြိုဆိုပါသည်!


သင့်အားကူညီပေးနိုင်မည့် သင့်တော်သောCiviCERTအဖွဲ့စီသို့ညွှန်ပေးရန်ရေးဆွဲထားပါသည်

ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေးဦးသူနာပြုလမ်းညွှန်သည် မြန်ဆန်တုံ့ပြန်သူများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးသင်တန်းပေးသူများ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအတွက် မိမိနှင့် မိမိမှအထောက်အကူပြုနေသော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်အရေးပေါ်အန္တရာယ်များမှ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ထုတ်ဝေထားသော အခမဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိမိနှင့် မိမိမှအထောက်အကူပြုနေသူတွေကိုကာကွယ်လိုသော အခြားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများ၊ ဘလောဂ့်ဂါများ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ မီဒီယာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများလဲ ဤလမ်းညွှန်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အရေးပေါ်တစ်ခုကို သင်ဖြစ်စေ သင်မှအထောက်အကူပြုနေသူတစ်ဦးဖြစ်စေ ကြုံတွေ့နေရပါက ဤလမ်းညွှန်သည် လက်ရှိအခြေအနေကိုသုံးသပ်နိုင်ရန် နှင့် သက်ဆိုင်ရာအထောက်ကူပြုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။

မည်သည့်အခက်အခဲကိုကြုံတွေ့နေရပါသနည်း?

သင်တွေ့ကြုံနေရသောအခက်အခဲအား ဖော်ပြပါထဲကရွေးချယ်ပေးပါ။ သင့်အခက်အခဲကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့် သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များရှာပေးနိုင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေးဦးသူနာပြုလမ်းညွှန်သည် သင့်အား မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးပါမည်။ လက်ရှိအခက်အခဲကို သင်ကိုယ်တိုင်မရှင်းလင်းနိုင်ပါက​​ ဤလမ်းညွှန်တွင်သင်ဆက်သွယ်တိုင်ပင်နိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများကိုဖော်ပြထားပါသည်။

အခြားသိချင်သည်များရှိပါသေးသလား?

ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေးဦးသူနာပြုလမ်းညွှန်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အရေးပေါ်များအားလုံးအတွက် အန္တိမဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ သင့်အခက်အခဲတွေကို မည်သို့ဖြေရှင်းရန် မသေချာပါကဖော်ပြပါဆက်သွယ်တိုင်ပင်နိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားတိုင်ပင်ရန်အကြံပြုပါသည်။

စိတ်ဖိစီးမှုများနေပါသလား?

အွန်လိုင်းနှောက်ယှက်မှု ၊ ခြိမ်းခြောက်မှု နှင့် အခြားအတိုက်အခိုက်များသည် မိမိကိုယ်နှင့်စိတ်အပေါ်လွန်စွာထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မည့်ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုစေချင်ပါသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေးဦးသူနာပြုလမ်းညွှန်ကို မည်သူတွေဖန်တီးခဲ့သနည်း?

ဤလမ်းညွှန်အားRapid Response Networkနှင့်CiviCERTတို့ပူးပေါင်းဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ အခြားအချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏About pageကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေးဦးသူနာပြုလမ်းညွှန်သည် open-source စီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်ပြင်ပမှ ဖြေ့စွက်ချက်များကိုလဲ ကြိုဆိုပါသည်။