ฉันเข้าถึงบัญชีของฉันไม่ได้

แวดวงผู้ทำงานในภาคประชาสังคมล้วนใช้งานบัญชีโซเชียลมีเดียและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ กันอย่างแพร่หลาย เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ และรณรงค์เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้ บัญชีของพวกเขาจึงถูกตกเป็นเป้าหมายของตัวแสดงที่มุ่งร้าย ซึ่งพยายามทำให้บัญชีเหล่านี้เสียหายและก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลในภาคประชาสังคมและผู้คนที่ติดต่อสื่อสารกับพวกเขา

คู่มือนี้จะช่วยคุณในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีใดบัญชีหนึ่งของคุณได้ เนื่องจากมันถูกแทรกแซง

ต่อไปนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อช่วยบ่งชี้ลักษณะปัญหาของคุณและเฟ้นหาทางออกที่เป็นไปได้