ฉันสูญเสียข้อมูลของฉัน

ข้อมูลทางดิจิทัลอาจมีอายุสั้นและไม่มั่นคงเป็นอย่างมาก และมีหลายวิธีที่อาจทำให้คุณสูญเสียข้อมูลไป ความเสียหายทางกายภาพต่ออุปกรณ์ของคุณ การปิดบัญชีของคุณ การลบข้อมูลด้วยความผิดพลาด การอัพเดทซอฟต์แวร์ หรือการล่มของซอฟต์แวร์ล้วนแล้วแต่สามารถทำให้ข้อมูลสูญหายไปได้ นอกจากนี้ บางคราว คุณอาจไม่รู้ว่าระบบการบันทึกข้อมูลสำรองทำงานอย่างไร หรือระบบสามารถใช้ได้ไหม หรืออาจเพียงแค่ลืมข้อมูลยืนยันตัวตนหรือช่องทางในการค้นหาหรือกู้ข้อมูลของคุณกลับคืนมา

ส่วนนี้ของคู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัลจะช่วยพาคุณไปศึกษาขั้นตอนพื้นฐานในการวินิจฉัยว่าคุณสูญเสียข้อมูลไปได้อย่างไร และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้บรรเทาปัญหาเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา

ต่อไปนี้เป็นแบบสอบถามที่จะช่วยคุณบ่งชี้รูปแบบปัญหาของคุณและหาทางออกที่เป็นไปได้