คุณกำลังตกเป็นเป้าของการคุกคามทางออนไลน์อยู่หรือไม่?

อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้ทำงานในภาคประชาสังคม โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมกลุ่มอื่นๆ ในการแสดงออกถึงตัวตนของพวกเขาและส่งเสียงของพวกเขาให้ผู้คนได้ยิน อย่างไรก็ดี ในขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นพื้นที่ซึ่งกลุ่มดังกล่าวสามารถตกเป็นเป้าจากการแสดงออกความคิดเห็นของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ความรุนแรงและการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ถือเป็นการพรากสิทธิของผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในการแสดงออกตัวตนของพวกเขาอย่างเท่าเทียม อย่างเสรี และปราศจากความเกรงกลัว

ความรุนแรงและการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ปรากฏอยู่ในหลากหลายรูปแบบ และผู้ที่มุ่งร้ายมักสามารถลอยนวลพ้นผิดได้อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากหลายประเทศไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองเหยื่อของการคุกคาม และในกรณีส่วนใหญ่ เป็นเหตุสืบเนื่องจากว่ากลยุทธ์ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำยังจำเป็นต้องได้รับการปรับแก้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ การปรับแก้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าการจู่โจมอยู่ในรูปแบบใด

ดังนั้น การระบุประเภทของการจู่โจมที่พุ่งเป้าไปที่คุณ จึงนับว่ามีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจว่าคุณสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ส่วนนี้ของคู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัลจะพาคุณไปศึกษาวิธีการเบื้องต้นในการวางแผนเพื่อเข้ารับการคุ้มครองจากการจู่โจมที่คุณต้องเผชิญ

หากคุณตกเป็นเป้าหมายของการคุกคามทางออนไลน์ โปรดลองทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อบ่งชี้ถึงลักษณะปัญหาที่กำลังเผชิญและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้