ฉันกำลังตกเป็นเป้าของการหมิ่นประมาท

เมื่อมีผู้ใดจงใจสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข้อมูลดัดแปลงหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเพื่อสร้างความเสียหายโดยการทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น นั่นถือเป็นการหมิ่นประมาท ปฏิบัติการเหล่านี้สามารถมุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือองค์กรสาธารณะ ซึ่งอาจบงการโดยใครก็ได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน

แม้ว่านี่จะไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ แต่สื่อออนไลน์ปัจจุบันกระจายข้อความเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจู่โจมเป็นวงกว้างมากขึ้น รวดเร็วมากขึ้น และทำให้ผลกระทบรุนแรงมากขึ้น

การหมิ่นประมาทนั้นมีแง่มุมในทางเพศสภาพ โดยมีเป้าหมายคือการกีดกันผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) จากสายตาสาธารณชน เผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมทางเพศ และทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมที่ร้าวลึกมากขึ้น[1]

คู่มือการปฐมพยาบาลทางดิจิทัลส่วนนี้จะแนะนำขั้นตอนพื้นฐานบางประการเพื่อวางแผนวิธีตอบโต้ต่อการหมิ่นประมาท โปรดทำตามแบบสอบถามนี้เพื่อระบุลักษณะของปัญหาของคุณเพื่อหาวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้

[1] Countering Disinformation