มีคนเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อส่วนตัวของฉันโดยไม่ได้รับความยินยอม

บางครั้งผู้คุกคามอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตคุณซึ่งคุณได้เลือกที่จะเก็บไว้เป็นส่วนตัว การกระทำนี้เรียกว่า ด็อกซิง (Doxxing หรือ Doxing) ซึ่งย่อมาจาก "releasing documents" ซึ่งหมายถึงการเผยแพร่เอกสารในภาษาอังกฤษ

ด็อกซิงมีเป้าหมายคือการก่อกวนเหยื่อหรือทำให้เขาอับอาย ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบที่รุ่นแรงกับ สุขภาวะทางจิตและสังคม ความปลอดภัยส่วนตัว ความสัมพันธ์ และการทำงานของผู้ถูกกระทำ

ด็อกซิงถูกใช้เพื่อข่มขู่บุคคลที่มีชื่อเสียง นักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักเคลื่อนไหว แต่หลายๆครั้งก็มุ่งเป้าไปที่บุคคลจากชนกลุ่มน้อยเช่นเพศทางเลือก หรือกลุ่มคนชายขอบ

ผู้ที่คุกคามคุณอาจได้ข้อมูลของคุณจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าไปในบัญชีและอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่คนเหล่านั้นจะได้ข้อมูลของคุณมาจากสิ่งที่คุณส่งให้กับเพื่อน คู่ค้า คนรู้จัก หรือเพื่อนร่วมงานของคุณแบบส่วนตัว ในบางกรณีผู้คุกคามอาจรวบรวมข้อมูลสาธารณะของคุณจากโซเชียลมีเดียหรือบุนทึกที่เป็นสาธารณะ การนำข้อมูลเหล่านี้มารวมกันให้กลายเป็นข้อมูลใหม่ที่ให้ร้ายคุณถือว่าเป็นการกระทำการด็อกซิงเช่นกัน

หากข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมทางออนไลน์ คุณสามารถใช้แบบสอบถามต่อไปนี้เพื่อระบุว่าผู้ก่อกวนนำข้อมูลของคุณมาจากไหน และหาวิธียับยั้งความเสียหาย รวมถึงการลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์